تاریخچه

در راستای توسعه فعالیت‌های گروه نصر معین پارسایان، شركت سپهر معین پارسایان (سهامي خاص) در سال 1396، به منظور حضور فعال در حوزه های مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات و ارایه خدمات پایدار به شرکت های گروه تأسیس گردید.
شرکت سپهر معین پارسایان به پشتوانه تجربیات، فرهنگ و مدیریت جهادی که برگرفته از اخلاص و ایثارگری‌های سنگرسازانِ بی‌سنگر است، در انجام کلیه فعالیت‌ها اصل را بر رعایت ارزش‌ها و خدمات صادقانه قرار‌داده و در زمینه فعالیت‌های خود که شامل خدمات مشاورۀ مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات است با استفاده از دانش کافی و تجارب متخصصان با سابقه در زمره شرکت‌های پیشرو در زمینه ارائۀ خدمات مشاوره و اجرا تبدیل گشته‌است.
سپهر معین پارسایان در انجام کلیه فعالیت‌ها و آرمان‌های خود به اصول و مبانی زیر پایبند است:
• شناخت، آموزش، به کارگیری و رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای
• حفظ منافع کلیه ذینفعان
• رعایت قوانین و مقررات سازمانی، ملی و جهانی
• ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه شرکت و تأمین منافع مادی و معنوی آن‌ها
• تعلق سازماني، همدلي، التزام به وحدت، خرد جمعي و مشاركت همگاني
• انجام وظایف و مسئوليت‌ها بر پایه عدالت و انصاف، رازداري و امانت‌داري حرفه‌ای