حوزه مدیریت پروژه

در دنیای رقابتی امروز اجرای پروژه ها با زمان، هزینه و دامنه مورد نظر خود و با کیفیت مطلوب از منظر کارفرما از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر موجب شده بیش از پیش به مقوله مدیریت پروژه و ابزارها و تکنیک¬های آن توجه شود. از این رو شرکت سپهر معین پارسایان با تشکیل تیم تخصصی در این زمینه در حوزه آموزش، استقرار استاندردهای مدیریت پروژه نظیر PMBOK، ارزیابی بلوغ سازمان¬ها از منظر OPM3، طراحی و استقرار دفتر PMO و … آمادگی ارائه خدمات به مشتریان خود را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپهر معین پارسایان- مدیریت پروژه

سپهر معین پارسایان- مدیریت پروژه