خدمات مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت

در این بخش از خدمات، شرکت سپهر معین پارسایان با ارائه توصیه‌ها و راهنمایی‌های علمی یاری‌رسان افراد، سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف است تا در جهت توسعه مدیریت، بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اداره کارساز امور یاری‌‌رسان آن‌ها باشد. با این کمک نهادهای یاد شده می‌توانند مسائل مدیریتی و فرصت‌های خود را شناسایی و تحلیل نمایند. این شرکت با توجه به شرایط کارفرما راه‌‌حل‌هایی را توصیه و یا فعالیت‌هایی را پیشنهاد می‌نماید که در صورت تمایل کارفرما می‌تواند با کمک مشاوره در پیاده‌سازی همراه باشد.

 

به صورت کلی خدمات اصلی که در حوزه «مشاوره مدیریت» ارائه می‌شود، شامل موارد زیر است:

 • معرفی ایده‌ها، مفاهیم و روش‌های جدید مدیریتی
 • کمک در تجزیه و تحلیل و توسعه سودمندی عملیات کسب و کار و استراتژی‌ها
 • طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه‌ریزی و مساعدت حرفه‌ای و فنی برای پیاده‌سازی تصمیمات
 • ارائه راهنمایی‌های لازم برای بهبود مدیریت کسب و کار
 • بازنگری و پیشنهاد بهبود برای خطی‌مشی‌ها، مراحل، سیستم‌ها، روش‌ها و ارتباطات سازمانی

حوزه های فعالیت خدمات مشاوره مدیریت

 • استراتژی
 • ساختار و فرآیند
 • بهره‌وری، کیفیت و تعالی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت ریسک
 • مهندسی ارزش
 • مدیریت مالی
 • مسئولیت‌های اجتماعی
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست