اطلاعات تماس
Phone: +98-9122837363
جعفر کاظمی
مدیر پروژه‌های نرم افزاری سپهر
آموزش ها
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
کارشناس مهندسی
مهارت ها
مدیریت پروژه98
طراحی و تحلیل نرم افزار90
سیستمهای ERP98

مهندس جعفر کاظمی
مدیر پروژه‌‌های شرکت سپهرمعین پارسایان
دارای ۲۳ سال تجربه مدیریت تیمهای تولید و استقرار نرم افزارهای مدیریت کسب و کار

درخواست مشاوره از طریق تماس با شرکت یا ارسال ایمیل