حسن رادمهر
اطلاعات تماس
Phone: 021-987654
حسن رادمهر
مدیر فنی تیم بکند
آموزش ها
متخصص ارشد بکند
دانشگاه مشهد
مهارت ها
کد90
CQRS100
C#99

مهندس نرم افزار، بسیار خوش فکر و با حوصله، مناسب رهبری تیم بکند. استانداردهای کد زنی را بشدت رعایت می‌کنند. الگوهای طراحی خوب برای پروژه‌ها انتخاب می‌کنند و عاشق کارهای هایتک هستند

تماس با شرکت