جعفر کاظمی مدیر فنی طراحی و تولید نرم‌افزار

جعفر کاظمی مدیر فنی طراحی و تولید نرم‌افزار

مهندس جعفر کاظمی مدیر فنی شرکت سپهر معین پارسایان هستند. ایشان نقش بسیار مهمی در پیشرفت تخصصی شرکت در طراحی و تولید نرم‌افزارها دارند. با استقرار تکنولوژیهای نوین، خط تولید

نکات مهم در پیاده سازی مایگریشن با ef 5 در دات نت کور Dotnet core ef

در پروژه‌های dot net core اغلب برنامه نویسان از ef برای پیاده سازی مایگریشن استفاده می‌کنند. اما اعلب هم مشکلاتی برخورد می‌کنند که آنها را اذیت می‌کند بخصوص اگر در