نکات مهم در پیاده سازی مایگریشن با ef 5 در دات نت کور Dotnet core ef

در پروژه‌های dot net core اغلب برنامه نویسان از ef برای پیاده سازی مایگریشن استفاده می‌کنند. اما اعلب هم مشکلاتی برخورد می‌کنند که آنها را اذیت می‌کند بخصوص اگر در