نکات مهم در پیاده سازی مایگریشن با ef 5 در دات نت کور Dotnet core ef

در پروژه‌های dot net core اغلب برنامه نویسان از ef برای پیاده سازی مایگریشن استفاده می‌کنند. اما اعلب هم مشکلاتی برخورد می‌کنند که آنها را اذیت می‌کند بخصوص اگر در یک تیم برنامه نویسی و بخصوص اگر چند نفر روی یک پروژه باهم کارکنند. پیچیدیگ این کار وقتی بیشتر می‌شود  کنترل نسخه با گیت یا بزار مشابه انجام دهید و شاخه‌های Master,Dev دز مراحل مرج داشته باشید و سرور Staging  و سرور Production هم جداگانه کنترل کنید.

معمولاً برنامه نویسان هر کدام دیتابیس لوکال خود را دارند و حتی با سرور Staging هم ارتباط ندارند و از طرفی مایگریشن‌های آنها باید در سرور Staging پیاده شود.