راه رسیدن به داشبوردهای مدیریتی در شرکت‌های هلدینگ

راه رسیدن به داشبوردهای مدیریتی در شرکت‌های هلدینگ

مقدمه شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری که مجموعه زیادی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی را سهامداری یا سرمایه‌گذاری میکنند معمولاً در ایفای نقش مهم خود در مدیریت انها با مشکلات متعددی