جعفر کاظمی مدیر فنی طراحی و تولید نرم‌افزار

مهندس جعفر کاظمی مدیر فنی شرکت سپهر معین پارسایان هستند. ایشان نقش بسیار مهمی در پیشرفت تخصصی شرکت در طراحی و تولید نرم‌افزارها دارند. با استقرار تکنولوژیهای نوین، خط تولید مکانیزه نرم‌افزار در شرکت پیاده سازی شده است.

ایشان سابقه طولانی (۲۰ سال) در حوزه طراحی و تولید نرم‌افزار دارند. کاظمی با استفاده از روشهای نوین جذب و بکارگیری نخبگان و بصورت راه دور و فریلسنری، روش موثری در راندمان و کیفیت تیم تخصصی ایجاد کرده است. استقرار استانداردها و ابزارهای تولید نرم‌افزار نظیر AutoDevops یکی از مهمترین اقدامات اشان است. همچنین با استفاده از فناوریهای روز در تولید بکند و فرانت در قالب میکروسرویس و مبتنی بر سرویس ابری، راهی روشن در مسیر پیشرفت شرکت فراهم کرده اند.

سوابق اجرایی

از مهمترین سوابق اجرایی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. مدیر فنی خط تولید نرم افزار در شرکت سپهر از سال ۹۹ تا کنون.
  2. کارشناس برنامه نویسی و تولید در سازمانهای دولتی – ۱۰ سال.
  3. مدیر واحدهای فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ۱۵ سال.

سوابق تخصصی و آموزشی

برنامه نویسی مبتنی بر C# و استفاده از تکنولوژی‌های APS.NET Core, MVC,Razor Page

برنامه نویسی سمت فرانت، Vue Js, Nuxt, Vutify, CSS,HTML

میکروسرویس، داکر، انواع پایگاه داده Ms Sql – Postgresql

کوهنوردی حرفه‌ای یکی از برنامه‌های ورزشی مهندس جعفر کاظمی است.