• مورد نیاز شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک
  • وضعیت در حال بهرهبرداری
  • نوع تحت وب، واکنشگرا

حسابداری بخش مرکزی سیستمهای مدیریت کسب و کارها می‌باشد. موضوعات متنوعی با ابعاد مختلف سیستم حسابداری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اگر نگاهی به این نوع موضوعات داشته باشیم بد نیست تا باهم همفکر شده و در ادامه بتوانیم بهتر موضوعات را منتتقل کنیم.

نکات مهم در سیستمهای حسابداری که باید به آن توجه داشته باشیم.

۱- کارکرد روان و کاربر پسند و استاندارد بودن یک سیستم حسابداری. با توجه به وجود سیستمهای متنوع حسابداری در کشور، امروزه سلیقه اکثر حسابداران بدست آمده است. تولید کنندگان نرم افزار بخوبی می‌دانند سیستم حسابداری چه ویژگیهایی باید داشته باشد. مثل تحت وب بودن، قابلیت دسترسی روان از طریق گوشی موبایل که اصلاح فنی واکنش گرا بودن گفته میشه. وجود گزارشهای استاندارد از مرور حسابها گرفته تا قابلیت طراحی گزارش توسط کاربر. قابلییت ارسال گزارش به نرم افزارهای آفیس مانند اکسل. همه و همه اینها را اغلب نرم افزارهای مشهور ایرانی دارند و ما هم در حسابداری سپهران تلاش کردیم آنجه بزرگان دارند ما هم بهتر از آنرا در سیستمهای خود فراهم کرد باشیم.

۲- ویژگیهای فنی نرم افزار از لحاظ نوع طراحی فاکتور بسیار مهم دیگری است. بخصوص برای شرکتها و موسساتی که دارای ابعاد متوسط و بزرگ هستند و یا کسب و کارهایی که بدنبال هوشمند سازی زیرساخت‌های خود هستند باید به زیرساخت فنی نرم افزار حسابداری توجه داشته باشند