اندیشمندان علم مدیریت با تکیه بر تجارب سازمان های موفق و پیشرو، همواره در پی یافتن راه حل هایی جهت بهبود وضعیت و حرکت به سمت تعالی بوده اند که نتیجه تحقیق و مطالعات آن ها، منجر به خلق ابزارهایی همچون ISO ،BSC و … شده است. هر کدام از این ابزارها در صورت به کارگیری صحیح در زمان و مکان مناسب، می تواند منافع مادی و غیر مادی بی شماری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد. اما با توجه به خواست و انتظار همیشگی مدیران سازمان های ایرانی و نوع نگاه آن ها به چنین ابزارهایی که متکی بر نتایج حاصله (نتیجه گرایی) می باشد، معمولاً خروجی حاصل از به کارگیری این فنون، در حد انتظار نبوده است.
امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. طراحی مدل های اختصاصی تعالی سازمانی که در برگیرنده نیازهای شرکت های بزرگ و هلدینگ ها باشد نیز امروزه تحت عنوان مدل ها یا جوایز شرکتی متداول است.

در سطح ملی، پیشرفت هایی هم در به کارگیری ابزارها و تکنیک های نوین مدیریتی بدست آورده اند. در این راستا به منظور ارزیابی هماهنگ شرکت های تابعه در راستای استراتژی های کلان گروه و کمک به پیشبرد برنامه های بهبود فراگیر در شرکت های سطح گروه، و همچنین ارتقا بهره وری، پروژه هایی نظیر ارزیابی کیفی  بنگاههای خانواده جهاد بر اساس مدلی بومی و طراحی مدل جامع تعالی گروه سپهر تعریف و توسط شرکت سپهر معین پارسایان در حال اجراست. دستاوردهای چنین پروژه هایی به عنوان تجارت برتر در سطح کشور قابلیت تعمیم به سایر شرکت ها و هلدینگ ها را داراست از این رو شرکت سپهر معین پارسایان آمادگی ارائه خدمات مشاوره در این زمینه را به مشتریان خود دارد.