با هدف پشتیبانی از بنگاههای کوچک و بزرگ و کاهش هزینه‌های نگهداری از دیتا و سرویس، تمام تمرکز شرکت بر تولید نرم افزار در نظام SAS می‌باشد. SAS: Software as a Service

خلاصه مطلب

در راه کار ارائه سرویس در چهارچوب SAS، شرکتهای بهره‌بردار نیازی به خرید سرویس و تجهیز اتاق سرور ندارند و نیاز به پشتیبان این امکانات هم ندارند بلکه تمامی این خدمات توسط سرویس دهنده با کمترین هزینه به بهره‌بردار ارائه می‌ش. تامین امنیت و دسترس پذیری به طالاعات در این سرویس‌ها اهمیت بخصوصی دارد توانمندی شرکت سپهر در طراحی و تولید این نوع سرویس‌ها، مشتریان ما را از این منظر مطمئن می‌سازد.