نرم‌افزار مدیریت منابع انسانی به همراه زیرسیستمهای آن مانند حقوق و دستمزد،  تشکیلات و ساختار، حضور و غیاب از سیستم‌های پایه‌ای سیستم جامع مدیریت منابع انسانی سپهر شمرده می‌شود و برخلاف بسیاری سیستم‌های مشابه، عملکردی فراتر از مفهوم کارگزینی الکترونیک را ارائه می‌دهد. نرم‌افزار پرسنلی بستری برای چرخه بزرگ منابع انسانی از جذب تا خاتمه همکاری و بازنشستگی فراهم می‌کند و کلیه سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی سپهر چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این سیستم دریافت می‌کنند.